Przeciągarki wagonów kolejowych


Układ napędowy

Typoszereg przeciągarek typu LP pozwala na przetaczanie wagonów lub ich składów po:

Wózek przetokowy

Każda z przeciągarek ujętych w typoszeregu składa się z:

Przeciągarki typu LP charakteryzują się :

Wózki przetokowe Ww01, Ww01S i Wz01 pozwalają na samoczynne uchwycenie koła dowolnego wagonu znajdującego się na trasie wózka.


Wszystkie funkcje przeciągarek realizowane są przez sterownik PLC a komunikaty o stanie przeciągarki wyświetlane są na panelu sterowania.

Sterowanie przeciągarek odbywa się z pulpitu operatorskiego ulokowanego zgodnie życzeniem klienta lub drogą radiową z przenośnego panelu sterowania radiowego. Przeciągarki spełniają wszystkie wymagania techniczne i formalne zgodnie z obowiązującymi normami, dyrektywami oraz przepisami dla tego typu urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu.